เว็บแคม Steinen

Steinerberg

สภาพอากาศ Webcam Steinen

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Steinen (474 m)
อุณหภูมิ 11.8 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 1 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2020, 06:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Paul Schuler

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง