เว็บแคม Saignelégier

Saignelégier

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Jura Tourisme

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Saignelégier (969 m)
อุณหภูมิ 12.4 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 3 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 3 สิงหาคม 2020, 22:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Radio Fréquence Jura

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง