เว็บแคม Saignelégier

Saignelégier

สภาพอากาศ Webcam Saignelégier

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Jura Tourisme

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Saignelégier (969 m)
อุณหภูมิ 7.4 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 0 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 10 เมษายน 2020, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Radio Fréquence Jura

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง