เว็บแคม Château-d'Oex

Château-d'Oex Commune

สภาพอากาศ Webcam Château-d'Oex

แหล่งข้อมูล: Château-d'Oex Commune

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Château-d'Oex (1029 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า
อุณหภูมิ 10.7 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 14 กรกฎาคม 2020, 07:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz