เว็บแคม Gl. des Diablerets

Gstaad 3000

สภาพอากาศ Webcam Gl. des Diablerets

แหล่งข้อมูล: Gstaad 3000

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Gl. des Diablerets (2966 m)
อุณหภูมิ 1.1 °C
พระอาทิตย์ 0 min
ลม 47 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงใต้
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2020, 02:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง