เว็บแคม Solothurn

Solothurn

สภาพอากาศ Webcam Solothurn

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: www.wetterdaten-solothurn.ch

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Solothurn (559 m)
อุณหภูมิ 19.8 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 3 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2019, 20:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.wetterdaten-solothurn.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง