เว็บแคม Wangen an der Aare

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Wetterwangen.ch

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Wangen an der Aare (423 m)
อุณหภูมิ 30.3 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 10 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงใต้
วัดเมื่อเวลา: พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2020, 16:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, LuWi Wangen a.A.

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง