เว็บแคม Interlaken

Chill Out Paragliding World — Blick von der Backpackers Villa Sonnenhof in Interlaken und der Chill out Paragliding School Basis Richtung Nordwesten auf die Höhematte (mit den Hotels Metropole und Victoria-Jungfrau) und das Niederhorn (1949m).

สภาพอากาศ Webcam Interlaken

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Chill Out Paragliding School

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Interlaken (580 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆสลับ
อุณหภูมิ 9.2 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 19 เมษายน 2019, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง