เว็บแคม Säntis

Säntis

สภาพอากาศ Webcam Säntis

แหล่งข้อมูล: Säntis Schwebebahn

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Säntis (2502 m)
อุณหภูมิ 2.5 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
พระอาทิตย์ 0 min
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2020, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง