เว็บแคม Thun

Nordwest

สภาพอากาศ Webcam Thun

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Meteo Oberland

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Thun (560 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน
อุณหภูมิ 22.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พฤหัสบดี 9 เมษายน 2020, 17:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.thunerwetter.ch