เว็บแคม บาเซิล

Basel City Gate

สภาพอากาศ Webcam Basel

แหล่งข้อมูล: Halter

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: บาเซิล (260 m)
อุณหภูมิ 13.2 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 0 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2020, 05:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Wetter Bergalingerstrasse

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง