เว็บแคม Pratteln

Bredella AG - Buss Immobilien

สภาพอากาศ Webcam Pratteln

แหล่งข้อมูล: Bredella AG - Buss Immobillien

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Pratteln (296 m)
อุณหภูมิ 14.0 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 8 km/hทิศทางลม: ใต้
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2020, 05:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Planzer AG

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง