เว็บแคม Arosa-Maran

Hof Maran Golf -und Sporthotel

สภาพอากาศ Webcam Arosa-Maran

แหล่งข้อมูล: Hof Maran Golf -und Sporthotel

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Arosa-Maran (1878 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ
อุณหภูมิ 7.1 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 6 กรกฎาคม 2020, 23:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz