เว็บแคม Jungfraujoch

สภาพอากาศ Webcam Jungfraujoch

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: SWITCH

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Jungfraujoch (3580 m)
อุณหภูมิ 4.7 °C
พระอาทิตย์ 0 min
ลม 5 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงใต้
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 15 มิถุนายน 2021, 06:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง