เว็บแคม Luz Ardiden

Luz Ardiden - Caperet

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Luz Ardiden (2445 m)
อุณหภูมิ 8.5 °C
ลม 4 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงใต้
ลมปานกลาง 12 km/h
วัดเมื่อเวลา: เสาร์ 30 พฤษภาคม 2020, 21:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง