เว็บแคม Crans-Montana

Crans Montana - Aminona — Sommet Télésiège Tsa

สภาพอากาศ Webcam Crans-Montana

แหล่งข้อมูล: Ihre Webcam? Bitte melden Sie sich bei uns: webcam@meteonews.net

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Crans-Montana (1508 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆสลับ
อุณหภูมิ 15.7 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 21 สิงหาคม 2018, 02:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง