เว็บแคม Sarnen

Blick von Sarnen nach Sueden — Blick aus dem Zentrum von Sarnen (Kt. OW) nach Sueden in Richtun

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: IMFELD-TREUHAND

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Sarnen (480 m)
ลม 1 km/hทิศทางลม: ใต้
ลมปานกลาง 3 km/h
ความชื้น 78 %
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 19 กุมภาพันธ์ 2019, 00:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.nielsen.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง