เว็บแคม Jungfraujoch

Jungfraujoch

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Jungfraubahnen Management AG

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Jungfraujoch (3580 m)
อุณหภูมิ 0.0 °C
พระอาทิตย์ 0 min
ลม 21 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงใต้
วัดเมื่อเวลา: เสาร์ 19 กันยายน 2020, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง