เว็บแคม Davos

Davos – Büelenberg – Büelenhorn

สภาพอากาศ Webcam Davos

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Destination Davos Klosters

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Davos (1590 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า
อุณหภูมิ -2.8 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: เสาร์ 23 มีนาคม 2019, 07:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง