เว็บแคม Davos

Davos – Büelenberg – Büelenhorn

สภาพอากาศ Webcam Davos

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Destination Davos Klosters

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Davos (1590 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน
อุณหภูมิ -3.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 18 ธันวาคม 2018, 16:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง