เว็บแคม Davos

Davos – Kirch St. Johan – Tinzenhorn

สภาพอากาศ Webcam Davos

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Destination Davos Klosters

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Davos (1590 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ไม่มีเมฆปกคลุม
อุณหภูมิ -1.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2019, 23:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง