เว็บแคม Einsiedeln

Einsiedeln mit Blick auf die Klosterkirche — Klosterkirche und Klosterplatz vom Kloster Einsiedeln. Standort

สภาพอากาศ Webcam Einsiedeln

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Einsiedeln

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Einsiedeln (910 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ไม่มีเมฆปกคลุม
อุณหภูมิ 4.7 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 10 เมษายน 2020, 05:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง