เว็บแคม Wald ZH

Alp Scheidegg Zürcher Oberland — Aussichtspunkt vom höchstgelegenen Gasthaus im Kanton Zürich

สภาพอากาศ Webcam Wald ZH

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Gasthaus Alp Scheidegg, Wald

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง