เว็บแคม Alpnach

Alpnachstad

สภาพอากาศ Webcam Alpnach

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Herzog Marinecenter AG

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Alpnach (446 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: หมอก
อุณหภูมิ 0 °C
ลม 10 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงใต้
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2020, 03:00 น.แหล่งข้อมูล: METAR

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง