เว็บแคม Altendorf SZ

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Altendorf SZ (700 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก
อุณหภูมิ 24.7 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.8 mm
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2020, 17:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, buur.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง