เว็บแคม Davos

Jakobshorn

สภาพอากาศ Webcam Davos

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Destination Davos Klosters

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Davos (1590 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ
อุณหภูมิ -1.3 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2018, 14:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง