เว็บแคม Luzern

Luzerner Hafen

สภาพอากาศ Webcam Luzern

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Herzog Marinecenter AG

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Luzern (456 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: หิมะตกหนัก
อุณหภูมิ 0.4 °C
หยาดน้ำฟ้า 1.4 mm
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 1 ธันวาคม 2020, 09:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง