เว็บแคม Interlaken

Backpackers Villa Interlaken — Blick von der Backpackers Villa Sonnenhof in Interlaken Richtung Süden auf Schynige Platte (1967m) und Jungfrau (4158m)

สภาพอากาศ Webcam Interlaken

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Backpackers Villa Interlaken

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Interlaken (580 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า
อุณหภูมิ 8.1 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พุธ 14 พฤศจิกายน 2018, 12:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง