เว็บแคม Sarnen

Sarnersee — Blick auf den Sarnersee von Wilen. Wetterstation mit Wassertemp.

สภาพอากาศ Webcam Sarnen

แหล่งข้อมูล: Ihre Webcam? Bitte melden Sie sich bei uns: webcam@meteonews.net

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Sarnen (480 m)
ลม 3 km/hทิศทางลม: ใต้
ลมปานกลาง 8 km/h
ความชื้น 84 %
วัดเมื่อเวลา: พุธ 20 พฤศจิกายน 2019, 16:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.nielsen.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง