เว็บแคม Sedrun

Sedrun - Skigebiet Milez — Sedrun - Milez

สภาพอากาศ Webcam Sedrun

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: http://sedrun.cam.stpartner.ch/cams2/sedrun/milez.jpg

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Sedrun (1420 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน
อุณหภูมิ 9.3 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 25 กันยายน 2018, 12:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.wetter-sedrun.ch, Dumeni Cavegn

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง