เว็บแคม Sils im Engadin

Sils Maria (Hotel Waldhaus) — Vom Hotel Waldhaus in Richtung Silsersee/Maloja

สภาพอากาศ Webcam Sils im Engadin

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Engadin St. Moritz

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Sils im Engadin (1803 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้าเมฆมาก หิมะตกเล็กน้อย
อุณหภูมิ -4.8 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.1 mm
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2018, 12:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง