เว็บแคม Schwyz

Talkessel Schwyz — Richtung Stoos, Morschach, Brunnen und Rigi

สภาพอากาศ Webcam Schwyz

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Webcam Schwyz

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Schwyz (448 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก
อุณหภูมิ 10.5 °C
หยาดน้ำฟ้า 3.2 mm
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 20 พฤษภาคม 2019, 06:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Gemeinde Schwyz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง