เว็บแคม Bravuogn

Webcams Bergün - Filisur

สภาพอากาศ Webcam Bravuogn

แหล่งข้อมูล: Ihre Webcam? Bitte melden Sie sich bei uns: webcam@meteonews.net

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Bravuogn (1375 m)
อุณหภูมิ -3.0 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 1 km/hทิศทางลม: ตะวันออก
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 8 มีนาคม 2021, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง