เว็บแคม Glattalp

Glattalp

สภาพอากาศ Webcam Glattalp

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: ebs Energie AG

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Glattalp (1858 m)
อุณหภูมิ 2.5 °C
หยาดน้ำฟ้า 4.3 mm
วัดเมื่อเวลา: พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2020, 19:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, http://www.ebs-gruppe.ch/