เว็บแคม La Neuveville

La Neuveville - Rue du Marché

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: www.jan-boesch.net

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: La Neuveville (434 m)
อุณหภูมิ 14.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 0 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: เสาร์ 30 พฤษภาคม 2020, 01:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Jan Boesch - La Neuveville

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง