เว็บแคม Arosa

Arosa Sattelalp

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Arosa Bergbahnen

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Arosa (1740 m)
อุณหภูมิ -8.1 °C
ลม 0 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงเหนือ
ลมปานกลาง 5 km/h
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 22 มกราคม 2019, 17:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Wetterservice Arosa

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง