เว็บแคม บาเซิล

สภาพอากาศ Webcam Basel

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Biozentrum Universität Basel

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: บาเซิล (260 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก
อุณหภูมิ 1.5 °C
หยาดน้ำฟ้า 1.2 mm
วัดเมื่อเวลา: พุธ 27 มกราคม 2021, 23:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Wetter Bergalingerstrasse

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง