เว็บแคม Döttingen

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Kaikowetter

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Döttingen (328 m)
อุณหภูมิ 16.1 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 1 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงใต้
วัดเมื่อเวลา: พุธ 23 พฤษภาคม 2018, 10:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.kaikowetter.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง