เว็บแคม Niederuzwil

สภาพอากาศ Webcam Niederuzwil

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: meteotop Wetterstation Fürstenland

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Niederuzwil (515 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน
อุณหภูมิ 29.1 °C
ลม 8 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: เสาร์ 8 สิงหาคม 2020, 16:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Wetterstation Fürstenland

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง