เว็บแคม Moléson

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: www.moleson.ch

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Moléson (1972 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆมาก
อุณหภูมิ 5.0 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 23 ตุลาคม 2018, 23:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz