เว็บแคม Steckborn

Steckborn — Westen

สภาพอากาศ Webcam Steckborn

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Gemeinde Steckborn

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Steckborn (398 m)
ลม 13 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
ลมปานกลาง 24 km/h
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2018, 13:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง