เว็บแคม Steckborn

Steckborn Ost — Osten

สภาพอากาศ Webcam Steckborn

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Gemeinde Steckborn

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Steckborn (398 m)
ลม 25 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงใต้
ลมปานกลาง 34 km/h
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 18 มีนาคม 2019, 14:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง