เว็บแคม Wiliberg

Wiliberg

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Wetterstation Wiliberg

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Wiliberg (651 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก
อุณหภูมิ 12.8 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.7 mm
วัดเมื่อเวลา: เสาร์ 6 มิถุนายน 2020, 20:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, wetterstation-wiliberg.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง