เว็บแคม Selzach

Selzach

สภาพอากาศ Webcam Selzach

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: www.witchesglider.ch

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Selzach (445 m)
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 3 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
ลมปานกลาง 22 km/h
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2019, 17:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.witchesglider.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง