เว็บแคม Binn

Binntal - Imfeld

สภาพอากาศ Webcam Binn

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: NaturPanorama.ch

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Binn (1400 m)
อุณหภูมิ 7.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 6 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2020, 03:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง