เว็บแคม Binn

Binntal - Imfeld

สภาพอากาศ Webcam Binn

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: NaturPanorama.ch

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Binn (1400 m)
อุณหภูมิ 3.1 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 5 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดเมื่อเวลา: พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2021, 01:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง