เว็บแคม Rüti

Rüti — NNO

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: www.wetterhütte.ch

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Rüti (548 m)
อุณหภูมิ 20.8 °C
ลม 2 km/hทิศทางลม: ใต้
ลมปานกลาง 8 km/h
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 16 กรกฎาคม 2018, 10:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Wetterstation der Gemeinde Rüti

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง