เว็บแคม Lausanne Pully

Lausanne - Centre — Meteocam avec vue sur Cathedrale de Lausanne. Dirigee direction

สภาพอากาศ Webcam Lausanne Pully

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Meteolausanne.com

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Lausanne Pully (461 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า
อุณหภูมิ 2.0 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 16 ธันวาคม 2018, 09:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง