เว็บแคม Pfannenstiel

Richtung Obersee

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Restaurant Hochwacht

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Pfannenstiel (807 m)
อุณหภูมิ 3.3 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 8 km/hทิศทางลม: ใต้
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 18 มีนาคม 2019, 14:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Hochwacht Pfannenstiel

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง