เว็บแคม Wohlen

Wohlen

แหล่งข้อมูล: Wetterstation Wohlen

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Wohlen (422 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: แดดจ้าพอสมควร
อุณหภูมิ 25.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พุธ 3 มิถุนายน 2020, 12:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.wetterstation-wohlen.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง