เว็บแคม Känerkinden

Känerkinden

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: iNUBiS

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Känerkinden (575 m)
อุณหภูมิ -0.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 5 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดเมื่อเวลา: เสาร์ 28 พฤศจิกายน 2020, 18:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Marcus König, Känerkinden

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง