เว็บแคม Zürich Oerlikon

Zürich-Oerlikon

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Zürich Oerlikon (427 m)
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 6 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงใต้
ลมปานกลาง 18 km/h
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 21 มิถุนายน 2021, 08:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoNews