เว็บแคม Zürich Oerlikon

Zürich-Oerlikon — Süden, Richtung Stadt Zürich, im Hintergrund Üetliberg

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Zürich Oerlikon (427 m)
อุณหภูมิ 6.9 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 4 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: พุธ 14 พฤศจิกายน 2018, 12:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoNews

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง