เว็บแคม Lenk

Lenk-Metschmaad

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Lenk Bergbahnen

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Lenk (1075 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก
อุณหภูมิ 13.3 °C
หยาดน้ำฟ้า 2.2 mm
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 22 พฤษภาคม 2018, 17:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoNews

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง